Jdi na obsah Jdi na menu
 


KLUBOVÝ ŘÁD

 

Klubový řád ZKO Vítkov

 

 1.  Podmínky členství ZKO Vítkov

 • zájem o provozování  kynologické činnosti v ZKO Vítkov, popřípadě zájem tuto organizaci svými aktivitami podporovat.
 • podání písemné přihlášky (mládež od 10 do 18-ti let,  doloží i písemný souhlas rodičů) a její následné schválení výborem ZKO Vítkov
 • uhrazení členského příspěvku   

2.  Práva členů ZKO Vítkov

 • účastnit se společného výcviku dle vlastní volby (poslušnost, sportovní kynologie, agility….)
 • zvolit si způsob výcviku a výcvikáře
 • účastnit se zkoušek a závodů
 • docházet na cvičiště kdykoli i mimo výcvikové dny (zodpovědnost za uzamčení areálu, případné poškození či havárie neprodleně nahlásit některému ze členů výboru)
 • využívat k výcviku svého psa pomůcky, jež jsou majetkem klubu

 3.  Povinnosti členů ZKO Vítkov

 • platit včas ve stanoveném termínu členské příspěvky (výši na následující rok určuje výroční členská schůze)
 • odpracovat stanovený počet brigádnických hodin
 • pomáhat dle svých možností a schopností při akcích pořádaných ZKO Vítkov
 • dodržovat Klubový řád
 • svým chováním a jednáním nepoškozovat dobré jméno organizace a jejích členů

 4.  Řád výcviku

 • výcvik se provádí dle platných zkušebních řádů, vydaných a schválených ČKS – za způsob a organizaci zodpovídá výcvikář dne, přítomní psovodi jsou povinni dbát jeho pokynů
 • přítomnost háravé feny na výcviku nahlásí psovod před zahájením výcviku výcvikáři a ten určí, kdy fena bude cvičit
 • v době výcviku není povolen volný pohyb psů po cvičební ploše, v případě, že je pes na volno – je to pouze v rámci výcviku a je pod stoprocentním dohledem psovoda

 5.   Všeobecné podmínky

 • čas a den výcviku jednotlivých skupin je uveden na webových stránkách ZKO Vítkov
 • na cvičiště ZKO Vítkov mají přístup členové ZKO Vítkov, zájemci o členství v ZKO Vítkov, hostující členové jiných kynologických organizací
 • děti do deseti let se mohou výcviku zúčastnit pouze pod dozorem rodičů, popřípadě jiné zletilé osoby (tou může být i výcvikář pokud na sebe převezme za dítě zodpovědnost)
 • za škody způsobené  psem odpovídá psovod, popřípadně majitel psa. Psí exkrementy je každý povinen po svém psu neprodleně uklidit
 • k odkládání psů slouží venkovní kotce
 • ponechání psa v areálu ZKO Vítkov bez přítomnosti psovoda není dovoleno
 • platí přísný zákaz vstupu na cvičiště s nemocným psem
 • každý přítomný je povinen udržovat pořádek a čistotu v klubovně, v areálu klubu i v jeho okolí
 • v uzavřených prostorách klubovny je zakázáno kouřit
 • použití zařízení klubu pro soukromé účely je možno pouze se souhlasem výboru klubu
 • výše členských příspěvků  na následující rok je stanoven vždy na výroční členské schůzi 

 Klubový řád v tomto znění byl schválen na schůzi výboru klubu dne 18.8.2013.

 
 
DNES JE

Sestavuji aktuální kalendář ...

PŘEDPOVĚĎ POČASÍ

Počasí Vítkov - Slunečno.cz


ARCHIV

Kalendář
<< listopad / 2022 >>


STATISTIKY

Online: 6
Celkem: 560589
Měsíc: 5661
Den: 208